پێگەیەکی ئازاد بۆ ڕۆژنامەنوسی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان.

صفات بارزی کە دکتر قاسملو را از دیگر رهبران کورد جدا می کند

آزاد محمدزادە

4,451