پێگەیەکی ئازاد بۆ ڕۆژنامەنوسی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان.

بیوگرافی هنرمند بزرگ سردشتی خضر قادری گرماوی مشهور به خله درزی

محمد فاضل شوکتی

32