بەرانبەر بە |

نامش شپول (شه‌پۆل) است!

s_280_160_16777215_10_images_11145157_457032007808237_1027493833487163982_n.jpgرۆژهه‌ڵات تایمز: دژار دلدار Dzhar Deldar
کلمه ای که به صورت روزمره به گوشمان میرسدو بسیار آشنا است .بعضی ها در رویای اینند که این کلمه به واقعیت تبدیل شود.در آن سوی دیگر چه زیادند دشمنان ان کلمه که حتی نفرت دارند از شنیدنش و هراسان از وجودش !

در داخل ایران نمیتوان این کلمه را به کار برد و سرو کله زدن باهاش حکمش اعدام است و بس!آنها به جرم تشویش اذهان عمومی، مفسد فی الارض و ... بازداشت میشوند ودر نهایت در سیاهی و تاریکی شکنجه و... .
چرا تحمل این کلمه اینقدر سخت است ؟چرا دیگران حاضرند تا ابد از رژیم جنایتکار آخوندی توسری بخورند و ننگی و خفت و خاری را قبول کنند اما هرگز این کلمه را نشنوند? واقعا چرا?
در سرزمینی که ملیتهای رنگاورنگ وجود دارد اما فقط یه رنگ به خوبی پیداست و رنگ شپول کلا نامرئیست.
و اما شپول آن کلمه جادویی نیست .شپول آن ملیت نامرئیست .شپول کودکی است که بر اثر جبر جغرافیا در انجا بدنیا امده و تا روز مرگ حمل کننده ان کلمه که تجزیه یا همان حق طلبی(به باور من) ست خواهد بود.شپول در سرزمینی به نام کردستان به دنیا امده و در اینجا شپول و شپولها کردها و کردستانیان هستند.شپول در مدرسه و دانشگاه و کالج فیس بوک و غیره هم باید بگوید ایرانی هستم و بهش افتخارم میکنم باید بگویدیک کورد ایرانی هستم و باید بگوید کوردها همه ایرانی هستند.اگر این کلمات را نگوید دوستانش ،همکلاسیانش و بی بی سی و صدای امریکا و...از دستش دلخور میشوند و باهاش قطع ارتباط میکنند!
و در مواردی او را خطرناک یا ادم خوار یا همان تجزیه طلب مینامند و حکمش را هم صادر میکنند که همان اعدام است و در خیابان به مراسم اعدامش میروند و نقل وگل شیرینی میدهند و فیلمبرداریش هم میکنند!
آنها تاریخی جعلی و افسانه ای و مردانگی مردان و شاهان پوشالی و توهمی را در مغزش فرو مینهند.در کتابی که او میخواند نامی از نیاکانش برده نشده و سلسله او را ننوشته اند .
شپول بیچاره باید با زبانی دیگر درس بخواند و حق ندارد بگوید با زبان مادریم میخواهم اموزش ببینم .این جرمی سنگین است و تجزیه طلب محسوب میشود! با زدن حرف زبان مادری او را از مادرش جدا میکنند و به سرنوشت زنده یاد فرزاد کمانگر و فرزادهای دیگر دچارش میکنند.
تجزیه کلمه ای است که همیشه واسم شیرین بوده و دوستش داشتم ،حتی در ریاضی اول دبیرستان که درسی به نام تجزیه وجود داشت خیلی بهم حال میداد که اعداد بزرگ را به صورت مساوی تقسیم میکردم و از بزرگی و دیکتاتوریشون کم میکردم و به اعدادی کوچکتر و مفید تر تقسیم میکردم و همه دیده میشدند !
تجزیه طلب بودن از حقوق اساسی شپول است و حق دارد که تجزیه طلب باشد .او از شهروندان درجه ٣ است و باید بگوید با افتخار ایرانی هستم !
شهروند درجه ٣ یا ٢ کیست? کسی است که باید ترک خر باشد، کرد کوهی باشد، لر گیج باشد ،بلوچ تروریست باشد و کلا تو سری خور و منبع جوک ان سلسله مشهور باشد!
شپول به عنوان شهروند درجه سه باید کولبری را پیشه کند و قربانی گلوله هموطن اریاییش باشد. او حق دارد تجزیه طلب باشد چون کارخانه و شهرک صنعتی و استخدام نامی بسیار نااشناست برایش.
او باید تجزیه طلب باشد چون در کمال مذهبی بودنش میتواند انسانی کاملا سکولار و ازاد اندیش باشد و از دادن حق ترسی نداشته باشد،اما دیگران با ان فرهنگ کهنشان نمیتوانند!
او حق دارد بگوید تجزیه طلب است چون او تیکه نان شامگاهیش را میتواند در کردستان با همسایه بی نانش تجزیه میکند .
او حق دارد تجزیه طلب بآشد چون رییس جمهور آن مملکت باید از رجال سیاسی باشد ،شیعه باشد و کورد نباشد. شپول باید تجزیه طلب باشد چون هم قطارانش حق ندارند وزیر و استاندار و ...باشند. او حق دارد چون به شعورش توهین شده ،سالانه در بین ١٣ میلیون هم زبانش در ایران فقط یک کلاس چند نفری از رشته زبان کوردی فارغ التحصیل قرار است بشوند و اون از این حق دادنها نفرت دارد .
او حق دارد چون دارند منابع طبیعی اش را به تاراج میبرند ، او عادت به کویر نشینی ندارد اما انها دارند سرزمینش را کویر میکنند .او نمیتواند هوای پاک کوهستان قندیل و شاهو و اربابا و سپی سنگ و غیره را به خاطر مین گذاری و وجود ماموران بی انصاف داشته باشد.و هزاران چون های دیگر که حق زیبای تعیین سرنوشت و تجزیه طلبی را به شپول میدهد.
ای برادر و خواهر متعصب ایرانی آریایی ! ای دارندگان بهترین مخهای جهان، ای صاحب شیرین ترین زبان جهان ،ای دارنده کهنترین تمدن و مدنیت و قورمه سبزی !ای دارندگان پادشاهان بزرگ ، ای زرنگترین و باهوشترین ها، ای دارندگان بهترین اداب معاشرت، اگر نمیخواهید کلمه تجزیه را بشنوید ، اگر نمیخواهید زیر بار ستم آخوند باشید ،اگر نمیخواهید سهمتان از ایران کویر لوت و برهوت قم باشد باید حقوق شپولها داده شود ،باید ترک خر و لر گیج و عرب بیابانیو ،کورد کوهی دارای حقوق مساوی با شما باشند. من نمیگویم که شما وضعتون خوب است اما شما دارای هر حقوقی هستید اگر وضعتان بد است از تنبل بودنتان است نه از محدودیت و فیلتری که ندارید.باید به مغزتان یاد بدهید که شپول با شما هم حقوق باشد، باید به مغزتان بگویید که شپول را نمیتوان با جنبش سبزو ،بنفشو ، سرخ و زرد و... راضی نگه داشت.
باید به مغزتان یاد بدهید که رییس جمهورتان شپول باشد، فرماندار و استاندار تهران و شیراز و اصفهان اون باشد. باید اعتماد کنید وزیر دادگستریتان شپول تجزیه طلب باشد، وزیر اقتصادتان اون باشد وزیر دفاعتان اگر اون بود اشکالی نداشته باشد. ان وقت است که میگویم ایرانی هستم .اما با کمال افتخار الان میگویم که ایرانی نیستم و ایرانی بودنم در این حالت خیانتی است به شپولهای کردستان .اگر ایرانی متحد میخواهید ودیگر نمیخواهید با کلمه تجزیه ازار ببینید باید مغزتان را از بیخ و بن بشویید .اما هستند کسانی ازادیخواه که قطعا سخنان من با انان نیست .بهترین نسخه برای درمان شماها دور انداختن توهمات امپراطوری ایران است و بس ...
در یک جمع بندی باید بگویم که شپول در سرزمین خود غریبه است در حالی که او هیچ گاه به سرزمین کسی حمله نکرده، کسی را غارت نکرده، به کسی بمب شیمایی نزده، دختران کسی را به برده نگرفته,به زور کوردی یاد گرفتن را به کسی تحمیل نکرده ، مستعمره ای نداشته و... .اما در ان سوی قضیه ای کسی که ما را هم وطن مینامی تمام این بلاها را برسرمان اوردی و هنوز هم محکومیم به هم وطن گفتنت .
در پایان انتخاب نام شپول به خاطر این بوده که شپول هم نام دختران کورد و هم پسران کورد است.
تروندهایم نروژ 9 اگوست 2015