پێگەیەکی ئازاد بۆ ڕۆژنامەنوسی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان.

اگر توقف نکنید ناقوس عصیانی منجر به قیام بزرگ دیگری را خواهید شنید!

378

معاف بارزانی

ترجمه: شورش شهباز:

تمامی آن مبارزه و قربانیهایی که مای کورد برای استقلال میدهیم و آنی که دشمنان کورد انجام میدهند را تمامی تاریخ ثبت خواهد کرد. زمانی که سخن از کورد به میان می آید همیشه تاریخی از مجموعه ای مبارزه برای آزادی و حقوق و مبارزه ای جمعی برای رهایی خاک اشغال شده ی کورد در ذهن تداعی می شود. سرزمنی اشغال شده بدست وحشیانه ترین نوع بشر که حتی ما و خود را با نام مقدساتی فریب داده اند.

قداست نه در وحشیگری و ایدئولوژی بلکه در حس انساندوستی اوست. آن مقدساتی که موجودند و دارند در تمامی اعصار انسان را قربانی خود کرده اند.

در حقیقت انسان خود خالق واقعیت است و ما واقعیت استقلال را ترسیم و آنان هم به رویاپردازی خود ادامه دهند.

بعد از آنکه تصمیم گرفتیم به شیوه ای دموکراتیک و صلح جویانه همچون حقوق حقه ی کورد همه پرسی را انجام دهیم اکنون دیگر برای رسیدن به هدف ما گامهای بزرگی را برداشته و پشت سرنهاده ایم.

قریب به 93% مردم کورد به همه پرسی همچون حقی مشروع در چارچوب حقوق بشر که به هیچ وجهی نمی توان آنرا انکار و رد کرد، آری گفته اند.

می بینیم که از هرجهتی حملات لفاظی عظیمی و حتی توهینی نسبت به این حق کورد صورت می گیرد ولی برعکس ما کوردها ادب و نزاکت را رعایت و  دارای گفتاری جوانمردانه ایم.

علاوه بر آنکه خواستار حقوق خود هستیم همزمان خواهان حقوق ملتها و تشکلهای دیگر بدین دلیل که آنان هم قربانی اشغالگران نیز هستیم.

در تاریخ مقاومت و پاسخ دادن به اشغالگران، خون کورد، آشوری، کلدانی، ترکمان، ایزدی، ارمنی و حتی بخشی از اعراب همه در هم آمیخته شد.

ملت حاکم اشغالگر همیشه خواهان آن بوده که با اجبار و زور، تمامی هویت این مردم را نابود و هویت خود را بدانها تحمیل کند!. اما باید به خوبی اینرا بفهمد که چنین مقوله ای محال است.

برای همین لازمست از چنین رویایی شوونیستی پرهیز کنند. ملزمست که پایبند به اخلاق حس همجواری باشند و با تمامی توان خود همکار و همدلی را پیش گیرند تا به روشی آشتی خواهانه در کنار یکدیگر ادامه ی حیات دهیم.

اکنون وضعیت فرق کرده و تهدید و وارد کردن ارعاب نمی تواند مای کورد را از دست یابی به رویای دیرینه برحذر دارد و بیمناک شویم، زیرا:

حالیه کورد متحد، یک موضع، یکصدا، و یک … غیره است.

اگر عراق به اقلیم کوردستان به ویژه کرکوک حمله کند، در بغداد سقوط خواهد کرد، چرا؟.

بدین دلیل که بیش از یک میلیون کورد در بغداد و نزدیک به مرکز زندگی می کنند. علاوه براین اعراب همفکر با کورد نیز تعدادی بیشمارند!. اینها همگی این آمادگی را دارند در برابر چنین تصمیمی اشتباه مقاومت کنند.

اگر ایران هم فریادرس آنان شود در خراسان تا به تهران و شرق میهنمان کوردستان قیامی سراسری برپا خواهد شد و سیل قیامی مردمی همه جا را فرا خواهد گرفت.

ترکیه هم در میان بحرانی سیاسی بزرگی در حال حیات است و لازم اینکه باید از ترکیه پرسید: چرا چنین می کنید؟.

بایست و صبر کن. خود را با کورد آشتی بده و نگذار با موسمی عرشت بلرزد و ویران شوید!. ماندت برای کورد ضروری است و باید بسیار هوشیار باشید و حرمت نمک خوردن با کورد نگهدارید(کوردیش بدین معناست که لااقل قهوه ی  را با کوردها خورده اید) و آداب و سنت را رعایت کن!. خوب میدانید که کورد و خلقهای دیگر در ترکیه نباشند نخواهی ماند الخصوص کورد که بیش از 35% جمیعت کشورت را در خود گرفته است!.

کوردهای شمال و غرب کوردستان همسنگری و هم موضعی خود را با برادران کورد خود در جنوب کوردستان(اقلیم کوردستان عراق) اعلام کرده اند. جنگجویان نترس این دوبخش برای هرگونه حمله ای به این بخش از خاک کوردستان اعلام آمادگی تمام کرده اند.

دختران کوبانی دیدگاه جهان را تغییر داده و دنیا را دچار شوک کردند. آنان بزرگ و نترس و قهرمانند و در پناه میهن اشغال شده ی خود همیشه در نبرد هلهله ی پیروزی سر داده اند. برای آزادی اینقدر به بالشت و بستر خاک عادت کرده اند که هیچ جای برایشان خوشتر از چنین بستری نیست.

برای آزادی سوگند به زیبایی همدیگر یاد کرده اند که دشمن و تاریک پرستان(داعش) که حد خود را ندانستند و گفتند:” اگر بدست اینان کشته شویم شهید نیستیم و به بهشت نمیرویم(بدین دلیل که اینان زنند)!. اما آن دختران و زنان کورد قوانین مردسالاری را ملغی و با قدرت تمام آن فرهنگی را که براین اعتقاد بود که زن ضعیفه است را در هم پیچید و مچاله کرد و بدین گونه هیبت زن کورد دنیا با تکان داد!.

لازمست دشمنان آزادی دیگر با زبان تهدید با ما سخن نگویند. چونکه پیشمرگه و تمامی کورد دست در دست هم متحد و در سنگر دفاع از کوردستان جوانمردانه ایستاده اند. پرچم مقدس کوردستان را همچنان افراشته نگه داشته و با همدیگر فریاد آزادی کشورشان کوردستان سر داده اند و انگشتانشان روی ماشه است برای آنکه هر دشمنی و تمامی افراطویان ضدبشر را نشانه بگیرند.

آری اینست اراده ی مردم کورد برای خاک میهنشان کوردستان و آزادی.

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More